AVRUPA BİRLİĞİ DOKÜMANTASYON MERKEZİ (EDC) STATÜSÜ BULUNAN TOBB KÜTÜPHANESİNİN AVRUPA BİRLİĞİ İLE İLGİLİ YAYIN VE BELGELERİNİN NİTELİĞİ

70'li yıllardan itibaren Avrupa Topluluğu nezdinde resmi statüsü bulunan TOBB Kütüphanesi, Nisan 1996 tarihinden itibaren Dokümantasyon Merkezi statüsüne yükseltilmiş olup Ankara'da Avrupa Birliği konusunda araştırma yapan her gruba cevap verebilecek nit elikte tam donanımlı bir merkez olmak için faaliyetlerini sürdürmektedir. Koleksiyonunda Avrupa Birliği ile ilgili yayınlara ağırlık vererek, kamu ve özel sektörden gelen araştırmacıların ve işadamlarının bilgi ve kaynak ihtiyacını karşılamaktadır.

Bu çerçevede TOBB Kütüphanesinde bulunan yayınlar 2 ana gruba ayrılmaktadır.

I- AB DOKÜMANTASYON MERKEZİ KAYNAKLI YAYINLAR:

Avrupa Dokümantasyon Merkezi statüsü nedeniyle Avrupa Komisyonu Bilgi Dağıtımı Bölümü kanalıyla temin edilen yayınlar:

A- Mevzuat:

AB mevuatını oluşturan dokümanlar;

 • Komisyon Raporları, ( Com Document)
 • Parlamento Raporları,(EP Report)
 • AB Resmi Gazeteleri (Official Journal) L ve C serileri:
  L Serisi: Avrupa Birliğinin yürürlükteki mevzuatını, karar genelge ve direktiflerini içerir. C Serisi: Komisyon tekliflerinin bazılarını, parlementonun yazılı ve sözlü sorularını, Adalet Divanı oturumlarının özetlerini ve ECU'nun günlük değerini içerir. S Serisi : Kamu ve ihaleleriyle ilgili duyuruları bildirir. Roma Antlaşması çerçevesinde Topluluk Mevzuatı üç yönlü bir süreç içinde oluşur. Komisyon önerilerde bulunur (Bunlar COM dokumanlarını oluşturur ve Konsey, Parlamentoya danıştıktan sonra (Avrupa Parlamentosu Raporları), KONSEY bu önerileri karara bağlar.
 • Directory of Community Legislation on Force and Other Acts of the Community Institutions:
  6 ayda bir güncelleştirilir. Yürürlükteki mevzuat ve direktiflerin konu bazında referanslarını verir. Bulletin of the European Union, (Avrupa Birliği Bülteni) Avrupa Birliği ile gelişmeleri izlemek yönünden çok önemli bir kaynaktır.

B - Yıllıklar :

 • Annual Report
  ( European Union Economic and Social Committee.)
 • General Report on the Activities of the European Communities. (Commission of the European Communities.)

Report on Competition Policy. (Commission of the European Communities.)

C- Adalet Divanı Mahkeme kararları:

Antlaşmalarının uygulama ve yorumunda kanunun dikkate alınmasını sağlayan Adalet Divanı'nın Mahkeme kararları,

D- İstatistikler:

Eurostat Topluluk İstatistik Ofisinin çeşitli konulardaki istatistikleri (Dış Ticaret, Tarım, Sanayi, Para ve Finans, Yıllık Cep Istatistiği vs.)

E-Süreli Yayınlar

 • European Economy
 • European Economy Supplement A
 • European Economy Supplement B
 • Eurobarometer
 • The Courier
 • Development
 • I and T Magazine
 • Bulletin of the European Union
 • Euro Info
 • Key Figures

II - AB DOKÜMANTASYON MERKEZİ HARİCİNDEKİ YAYINLAR

 • İKV Yayınları:

  Çeşitli kuruluşların yayınladıkları AB ve Gümrük Birliği ağırlıklı yayınlar.


  TOBB AB Müdürlüğü
AB Dokümantasyon Merkezi
e-mail: kitap@tobb.org.tr