Yararlı Linkler


Avrupa Birliği Genel Sekreterliği
http://www.abgs.gov.tr

Avrupa Birliği İletişim Grubu
http://www.abig.org.tr

Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği
http://www.deltur.cec.eu.int

Dışişleri Bakanlığı
http://www.mfa.gov.tr

Dış Ticaret Müsteşarlığı
http://www.dtm.gov.tr

DPT Müsteşarlığı
http://www.dpt.gov.tr

İktisadi Kalkınma Vakfı
http://www.ikv.org.tr

Avrupa Parlamentosu
http://www.europarl.eu.int

Avrupa Komisyonu
http://www.europa.eu.int/comm/index_en.htm

Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği
http://www.eurochambres.be

Avrupa Topluluğu Resmi Gazetesi
http://www.europa.eu.int/eur-lex/en/oj/index.html

AB web siteleri
http://www.eurunion.org/infores/euindex.htm

EUABC (AB ile ilgili en sık kullanılan terimler ve anlamları)
http://www.euabc.com

 

  TOBB AB Müdürlüğü
AB Dokümantasyon Merkezi
e-mail: kitap@tobb.org.tr